Nabízíme

 • na míru studii Vašeho domu, jak rodinného, tak obytného, administrativního či sídla Vaší společnosti a to včetně rekonstrukcí stávajících objektů
 • pomoc s vyřízením dotací na realizaci energeticky úsporných opatření
 • zpracování stavební dokumentaci ve všech stupních projektové dokumentace (pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele, realizační dokumentaci)
 • technickou pomoc s výběrem dodavatele Vaší stavby
 • provedení autorského a technického dozoru na stavbách
 • zpracování posudků Vašich staveb včetně Vašich projektů

Veškerá stavební dokumentace je zpracovávána v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je zpracována ve třech stupních tj.:

 1. dokumentace pro územní řízení (vstupní podklad pro vydání územního rozhodnutí)
 2. dokumentace pro stavební řízení (vstupní podklad pro vydání stavebního povolení)
 3. prováděcí dokumentace (dokumentace, podle které se staví)

Dokumentace zpracovaná naší firmou je kompletním podkladem a obsahuje všechny potřebné součásti.

Pro stavební povolení si od nás odnesete dokumentaci, která bude obsahovat:

 • stavební část
 • statiku stavby
 • vodoinstalaci
 • kanalizaci
 • elektroinstalaci
 • vytápění
 • požární zprávu

Na základě Vašeho přání je možné provádět i pouze jednotlivé části.

Veškerá dokumentace je zpracována sehraným týmem, a proto odpadá obava, že si jednotlivé části nebudou vzájemně vyhovovat. Jejich koordinace je zajištěna paralelním prováděním a vzájemnou průběžnou kontrolou.

Odejdete-li od nás s hotovou dokumentací, můžete ihned začít stavět!

Komentáře nejsou povoleny.